Red Faith

Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai címmel rendezett workshopot a Mecsekerdő Zrt.

A Mecsekerdő Zrt. szervezésében, az INTERREG RED FAITH projekt keretén belül 2018. július 18-án került megrendezésre a „Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai” című workshop.
Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai címmel rendezett workshopot a Mecsekerdő Zrt.

A Mecsekerdő Zrt. szervezésében, az INTERREG RED FAITH projekt keretén belül 2018. július 18-án került megrendezésre a „Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai” című workshop.

A szakmai nap fókuszában a hiperspektrális-, multispektrális pontfelhő-alapú adatok, a légi távérzékelés, a pixel- és pontfelhő alapú vegetációtérképezés, azaz a térbeli adatok erdészeti felhasználásának legmodernebb trendjei, működésük és technológiájuk alapjai, valamint az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok álltak.

A kötetlen, szemináriumi jellegű előadásokat Bekő László, a Debreceni Egyetem Távérzékelési Szolgáltató Központjának tudományos segédmunkatársa, valamint Enyedi Péter, az Envirosense Hungary Kft. LiDAR mérnöke tartotta.

 

Miután az erdészeti, vízügyi és természetvédelmi szakemberekből álló hallgatóság megtöltötte az előadótermet, a délelőtti szekció során a távérzékelés történetével az aktuális aktív és passzív távérzékelési technológiák alapjaival, lehetőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők, valamint azok működéséről kaptak rövid áttekintést. Megismerkedhettek az előadók által használt különböző UAV eszközökkel, repülőgépekkel és az ezekkel végzett kutatási irányokkal. Ezek közül a fontosabbak az ortofotó készítés és kiértékelés, a fényképek alapján generált felszínmodellek felhasználásának lehetséges módjai, valamint a multispektrális és LiDAR adatgyűjtés. Ez utóbbiakhoz nemcsak a repülőgép, hanem a professzionális szenzorok ismertetése is hozzátartozott, amelyek használatával a precíziós erdészeti térképezés és adatgyűjtés egy sokkal magasabb szintre emelhető.

 

A Mecsek Ökocsali tagjaival összeállított remek helyi termékeket felvonultató ebédszünet után  vegyesebb összetételű koradélutáni szekció kezdődött, ahol az Envirosense munkatársa mutatta be eddigi projektjeik látványos eredményeit, majd különböző szegmentálási eljárások ismertetését követően a vegetációtérképezés viszonyainak összetett, térinformatikai alapú vizsgálatával foglalkoztak.

 

Összességében a workshop bebizonyította, hogy a távérzékelés-térinformatika hazánkban egy rendkívül aktív szakterület, amelyen belül hatékonyan, a legkorszerűbb eszközök és módszerek felhasználásával valósulhat meg az erdőgazdálkodók, az egyetemek és a tudományos intézmények sikeres együttműködése.

 

A következő, 2018 telére tervezett workshop már a Mecsekerdő Zrt. erdőterületének több mint 30%-ára (15 241 ha) kiterjedő felmérés eredményeinek bemutatására koncentrál. A légi lézer szkennelés (LiDAR), légi digitális fényképezés (digitális ortofotó készítést) és a légi hiperspektrális felvételezés integrálása - reményeink szerint - alkalmas lesz a vizsgált terület fás szárú vegetáció-összetételének meghatározására, azaz a faj szintű elkülönítésre, és az invazív fafajok lokalizálása. 

 
További hírek