Red Faith

Interreg Projekt

Akronim:  RED FAITH

Opis projekta: Prilagodba klimatskim promjenama i zaštita prirode i okoliša su važni izazovi u EU. Šume čuvaju bioraznolikost, sadrže obnovljive izvore energije, te omogućavaju zapošljavanje u ruralnim područjima. Kroz klimatske promjene šume su ugrožene, a prvi korak je kvalitetan i pravovremeni monitoring. Projekt je nastao iz potrebe za efikasnijim, kompleksnijim i detaljnijim procesom rekognosticiranja i pregleda terena šuma i šumskog zemljišta. Slike iz zraka omogućavaju boljem razumijevanju kompozicije šume, posebno krošnji, te se odlučilo za njegovo provođenje. Zračni monitoring pruža mogućnost bolje prevencije širenja invazivnih vrsta, bržu reakciju na ugroze šume od insekata, bolesti ili ljudi, analizira rezultate korištenja kemijskih sredstava i ostalih uzgojnih radova, prikazuje štete od suše i požara, upozorava na mogućnosti poplave i prati njeno širenje, te moguće zastoje, pomaže pri uređivanju šuma, procjenjuje stanje biomase, itd.Projektom će se upoznati tehnologije zračnog snimanja, te će se odabrati metodologija koja će odgovarati potrebama partnera. Unaprijediti će se i stručnost radnika na temelju rezultata analiza , te će se podići svijest o značenju šuma i rada u šumi.

Vodeći partner: Baranya Megyei Önkormányzat

Partneri : Mecsekerdő Zrt., HŠ d.o.o, FOOZOS

Vrijednost projekta: 485.401,94 EUR

Eu sufinanciranje: 412.591,64 EUR

Trajanje projekta: 01.10.2017. - 31.05.2019.